Şaftalı


Dadı, təqdim etdiyi fayda və fərqli təyinatlarla istifadəsi yüksək olan şaftalı, ölkəmizin iqlim şərtlərinə cavab verən meyvələrdəndir. Demək olar ki, ilin dörd fəsli süfrələrdən şaftalının hər hansı forması əksik olmur. Buna misal olaraq, təbii meyvəsindən əlavə şaftalının cemi, komputu, şirəsi, müxtəlif şirniyyatlarda istifadəsi və s. göstərmək olar.

Şirkətimizin istehsal etdiyi şaftalı sortları isə, onu istehlakçılara daha çox sevdirir. 

Xüsusi qayğı və minerallarla təmin olunan torpaqlarımızda yetişdirdiyimiz şaftalı sortları:
Royal Lee
Royal Majestic
Extrem Jully